Tenglar

Hér eru tenglar við vefi nokkurra aðila þar sem margir af nemendum Hringsjár hafa fundið stuðning, svo og aðila sem tengjast starfi og rekstri Hringsjár. (Tenglarnir eru á myndunum.)    

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Merki VIRK starfsendurhæfingarsjóðs

Af heimasíðunni: Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku, með aukinni virkni, eflingu endurhæfingar og öðrum úrræðum.

Vinnumálastofnun

Merki Vinnumálastofnunar Af heimasíðu Vinnumálastofnunar:

"Vinnumálastofnun rekur níu þjónustuskrifstofur í kringum landið auk þriggja smærri útibúa, þar sem veitt er öll almenn þjónusta við atvinnuleitendur, skráning, mat á færni, ráðgjöf og úrræði og vinnumiðlun auk samvinnu við aðra þjónustuaðila um úrræði og vinnumarkaðsaðgerðir."

"Þjónusta ráðgjafa Vinnumálastofnunar skal miðast við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins atvinnuleitanda. Vinnumálastofnun ber að leggja mat á vinnufærni atvinnuleitanda þegar hann sækir um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum. Á grundvelli matsins er gerð áætlun um atvinnuleit hans og þátttöku í viðeigandi vinnumarkaðsúrræðum eða honum leiðbeint um aðra þjónustu ef þörf er talin á."

Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar

Merki Reykjavíkur

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
Þjónustumiðstöð Breiðholts
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - Miðgarður
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hliða

Kópavogsbær - velferðarsvið

Merki Kópavogsbæjar

Hér má finna félagslega stuðningsþjónustu sem bæjarfélagið veitir.

Öryrkjabandalag Íslands

Merki ÖBÍ

Framtíðarsýn bandalagsins er eitt samfélag fyrir alla þar sem jafnrétti ræður á öllum sviðum.

Samfélag þar sem fatlað fólk hefur tækifæri til þess að þroskast og nýta hæfileika sína til jafns við aðra þegna þessa lands og getur á hverjum tíma lifað og starfað á sínum eigin forsendum. Að skapa þjóðfélag sem byggir á aðlögun, samhjálp og gagnkvæmri virðingu.

Öryrkjabandalag Íslands ber ábyrgð á rekstri Hringsjár.

Tryggingastofnun

Merki Tryggingastofnunar Af heimasíðu TR:

Stefna okkar er:
Að vera öflug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til almennings, annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.

Hlutverk okkar er:
Að vera ein af undirstöðum hins íslenska velferðarkerfis. Stoð sem tryggir að þeir sem til þess hafa rétt fái lífeyris-, sjúkra- og slysatryggingar skv. lögum um almannatryggingar. TR veitir uppbætur og styrki samkvæmt lögum um félagslega aðstoð auk annarra verkefna sem stofnuninni er falið að framkvæma.

Hringsjá er með þjónustusamning við TR um veitta þjónustu.

Velferðarráðuneytið

Skjaldarmerki Íslands

Verkefni velferðarráðuneytisins varða velferðar- og fjölskyldumál, heilbrigðisþjónustu, húsnæðismál, vinnumarkaðsmál og jafnréttismál. Hringsjá er með þjónustusamning við ráðuneytið um veitta þjónustu.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Skjaldarmerki Íslands

Menntamálaráðuneytið fer með málefni sem varða: kennslu og skóla, rannsóknar- og vísindastarfsemi, listir og menningarstarf, útvarp og sjónvarp og íþrótta- og æskulýðsstarfsemi.

Klúbburinn Geysir

Merki klúbbsins Geysis

Af heimasíðunni: "Klúbburinn Geysir er fyrir fólk sem á eða átt hefur við geðræn veikindi að stríða. Klúbburinn starfar eftir hugmyndafræði Fountain House, sem byggir á markvissri uppbyggingu á hæfileikum og getu einstaklingsins."

Hlutverkasetur

Merki Hlutverkaseturs

Af heimasíðunni: "Starfsfólk Hlutverkaseturs veitir hvatningu og stuðning, í gegnum samveru, samskipti og sameiginleg verkefni til að aðlagast breyttum aðstæðum." "Á föstudögum milli 13 og 14 erum við með kynningar á Hlutverkasetri. Hefur þú áhuga á að kynna þér starfsemina. Allir velkomnir. Vinir, vandamenn, forvitnir og þeim sem láta sig fólk varða."

Hugarafl

Merki Hugarafls

Af heimasíðunni: "Hugarafl var stofnað í júní 2003 af notendum í bata, sem átt hafa við geðræna erfiðleika að stríða og iðjuþjálfum með víðtæka reynslu af geðheilbrigðismálum. Hópurinn starfar við miðstöðina Geðheilsa-eftirfylgd/iðjuþjálfun í Borgartúni 22, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis.

Hópurinn starfar samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar(empowerment) og öll vinna fer fram á jafningjagrundvelli. Meðlimir Hugarafls vilja miðla reynslu sinni af geðheilbrigðiskerfinu með öðrum sem láta sig málefnin varða, hópurinn vill hafa áhrif á þjónustu og varpa ljósi á batahvetjandi leiðir. Það hefur sýnt sig að aukin virkni og þátttaka leiðir til þess að fólk nær betri tökum á eigin lífi."