Hringsja Logo

Stoðþjónusta

Félagsráðgjafi Hringsjár sér um gerð endurhæfingaráætlana, sér í lagi í tengslum við umsóknir um endurhæfingarlífeyri til Tryggingarstofnunar ríkisins. Félagsráðgjafi sinnir einnig eftirfylgni við útskrifaða nemendur.

Félagsráðgjafi  leiðbeinir eða aðstoðar nemendur vegna úrlausna við félagsleg verkefni af ýmsum toga sem þeir glíma við á hverjum tíma.

Iðjuþjálfi aðstoðar nemendur matsbrautar við að koma rútínu á athafnir daglegs lífs með því að skoða hvaða þættir eru þeim mikilvægir að sinna og að passa upp á jafnvægi í daglegu lífi. 

Nemendur fá aðstoð við að setja sér markmið, skipta þeim niður í viðráðanleg skref og stuðning við að fylgja þeim eftir.

Náms- og starfsráðgjafi veitir stuðning við nemendur vegna námserfiðaleika, skipulags í námi, prófkvíða og vegna persónulegra erfiðleika. Hann leggur mat á úrræði vegna prófa hjá nemendum með sértæka námserfiðleika eða annarra þátta sem þarf að taka tillit til.

Sálfræðingur sér um hóptíma í Hugrænni atferlismeðferð (HAM) og kennslu í sálfræðiáfanga.

Lesblinda og sértækir námsörðugleikar eru algengir meðal nemenda Hring­sjár og margir hafa aldrei fengið greiningu. Nauðsynlegt er að staðfesta og skilgreina vandann til þess að hægt sé að finna og nýta viðeigandi aðferðir og leiðir.

Panta tíma hjá ráðgjafa

Hægt er að  hringja í síma 510 9380 (kl. 9:00 til 15:30) eða hafa samband hér