Hringsja Logo

Markmið

Markmið Hringsjár er að veita náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla þurfa á endurhæfingu að halda til að takast á við nám og/eða að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Námið hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun eða sértæka námserfiðleika. Stefnt er að því að þeir sem útskrifast frá Hringsjá séu færir um að takast á við nám í almennum framhaldsskólum og finna störf við hæfi á almennum vinnumarkaði.

Endurhæfingin felst í einstaklingsmiðuðu námi í formi styttri námskeiða eða einingabæru námi með sérhæfðri ráðgjöf og stuðningi. Endurhæfingin miðast við að:

  • leggja eða endurnýja almennan þekkingargrunn einstaklinga
  • undirbúa einstaklinga fyrir almenn skrifstofu- og þjónustustörf, þ.m.t. tölvufærni og bókhaldsþekking.
  • efla persónulega færni einstaklinga, þ.m.t. sjálfstraust og þor.
  • efla raunhæft sjálfsmat einstaklings svo hann þekki betur sjálfan sig, óskir sínar, hæfileika, getu og takmarkanir.
  • efla félagslega færni einstaklinga
  • auka samfélagslega þátttöku einstaklinga.
  • auka lífsgæði einstaklinga og fjölskyldna þeirra.