Hringsja Logo

Hringsjá

Þarftu að endurmeta eða styrkja stöðu þína til að komast aftur út á vinnumarkaðinn?

Útskrift vorannar 2024

Miðvikudaginn 22. maí útskrifuðust 17 nemendur frá Hringsjá. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands flutti hátíðarávarp og Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður

Samstarf

Virk logo
Virk
Vinnumálastofnun
Vinnumálastofnun
Öbi
ÖBÍ réttindasamtök
Tryggingastofnun
Tryggingastofnun

Stoðþjónusta

Félagsráðgjafi Hringsjár sér um gerð endurhæfingaráætlana, sér í lagi í tengslum við umsóknir um endurhæfingarlífeyri til Tryggingarstofnunar ríkisins. Félagsráðgjafi sinnir einnig eftirfylgni við útskrifaða nemendur.

Félagsráðgjafi  leiðbeinir eða aðstoðar nemendur vegna úrlausna við félagsleg verkefni af ýmsum toga sem þeir glíma við á hverjum tíma.

Iðjuþjálfi aðstoðar nemendur matsbrautar við að koma rútínu á athafnir daglegs lífs með því að skoða hvaða þættir eru þeim mikilvægir að sinna og að passa upp á jafnvægi í daglegu lífi. 

Nemendur fá aðstoð við að setja sér markmið, skipta þeim niður í viðráðanleg skref og stuðning við að fylgja þeim eftir.

Náms- og starfsráðgjafi veitir stuðning við nemendur vegna námserfiðaleika, skipulags í námi, prófkvíða og vegna persónulegra erfiðleika. Hann leggur mat á úrræði vegna prófa hjá nemendum með sértæka námserfiðleika eða annarra þátta sem þarf að taka tillit til.

Sálfræðingur sér um hóptíma í Hugrænni atferlismeðferð (HAM) og kennslu í sálfræðiáfanga.

Lesblinda og sértækir námsörðugleikar eru algengir meðal nemenda Hring­sjár og margir hafa aldrei fengið greiningu. Nauðsynlegt er að staðfesta og skilgreina vandann til þess að hægt sé að finna og nýta viðeigandi aðferðir og leiðir.

Raddir fyrrum nemenda um Hringsjá

Hvað segir fólkið okkar um Hringsjá?

Þarftu að endurmeta eða styrkja stöðu þína til að komast aftur út á vinnumarkaðinn?

Hafðu samband strax í dag!