Hringsja Logo

Málsaga, bókmenntir og goðafræði – ÍSLE2GB05

Í áfanganum kynnast nemendur höfuðþáttum norrænnar goðafræði, læra að þekkja helstu goð og hlutverk þeirra og kynnast sígildum goðsögnum í norrænni goðafræði. Nemendur eru þjálfaðir í gerð heimildaritgerða og læra um frágang ritaðs máls. Fjallað er um sögu tungumálsins, uppruna þess og þróun. Lesin er ein íslensk skáldsaga og verkefni unnin í tengslum við hana og nemendur eru þjálfaðir í notkun bókmenntahugtaka.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • helstu höfuðþáttum norrænnar goðafræði og heimsmynd hennar
 • hugtökum sem notuð eru við ritgerðasmíð og notkun heimilda í ritun
 • málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
 • hugtökum í málsögu og hvernig málið hefur þróast frá alda öðli til okkar daga
 • hugtökum sem nýtast við bókmenntaumfjöllun

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til að efla eigin málfærni
 • fjalla skriflega og munnlega um afmarkaða þætti námsefnisins á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt
 • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmis konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
 • lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra
 • leita sér upplýsinga um íslenskt mál og málstefnu

Nemandi skal geta nýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • leita sér heimilda og upplýsinga um tiltekið efni og vinna úr þeim á sjálfstæðan og heiðarlegan hátt
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
 • dýpka skilning sinn á mál- og menningarsögu

Námsmat:
Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.