Hringsja Logo

Fjármálalæsi – FJÁR1AL01

Fjármálalæsi

Markmið áfangans er að nemendur öðlist skilning og öryggi til að takast á við algeng viðfangsefni tengd fjármálum einstaklinga, læri að halda einfalt heimilisbókhald og kunni skil á helstu atriðum á almennum fjármála- og vinnumarkaði.

Nemandi hafi almenna þekkingu og skilning til að:

 • finna leiðir til að öðlast yfirsýn á útgjöldum og tekjum
 • aðgreina útgjöld sín til að átta sig á daglegri neyslu
 • átta sig á mikilvægi sparnaðar
 • átta sig á gildum sínum og mikilvægi markmiðasetningar í fjármálum
 • skilgreina og skilja lán, sparnað, greiðslukort, vexti, gengi, verðbætur, ábyrgð o.fl.
 • skilgreina laun og launaútreikning og þar af leiðandi átta sig á launaseðlum
 • átta sig á hugtökum eins og vextir, verðbólga, verðtrygging, vextir, gengi, lán, debet og kredit

Nemandi skal hafa öðlast leikni til að:

 • Útbúa einfalt heimilisbókhald til að hafa yfirsýn á útgjöld og tekjur
 • Setja sér markmið tengd fjármálum
 • Gera einfalda fjárhagsáætlun
 • Byggja upp sparnað á hagkvæman hátt
 • Reikna vexti

Nemandi skal vera fær um að nýta þekkingu sína og leikni til að

 • Tileinka sér ráðdeild og sparsemi
 • Skipuleggja fjármál sín á hagkvæman hátt
 • Ákvarða hvaða útgjöld eru nauðsynleg og hvar má draga saman til að eiga fyrir nauðþurftum

Námsmat
Einstaklingsverkefni, mætingar, lokapróf.

Kennslugögn
Ferð til fjár. Höfundur: Breki Karlsson.