Hringsja Logo

BÓKF2TB05 (BÓK213)

Tölvubókhald

Nemendur eiga að hafa vald á bókhaldshringrásinni við upphaf áfangans. Þessi þekking er dýpkuð og tölvutæknin notuð til þess að færa bókhald eftir fylgiskjölum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á því að hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald og sölubókhald.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilnings á:

  • einfaldri skipulagningu bókhaldslykla
  • merkingu, röðun og varðveislu fylgiskjala
  • tengslum fjárhagsbókhalds við önnur kerfi svo sem birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • búa til nýja bókhaldslykla
  • skrá, bóka og bakfæra fylgiskjöl í mismunandi kerfum
  • stofna vörunúmer, birgja og viðskiptamenn
  • útbúa launaseðla og skilaskýrslur, bæði vegna launa og virðisaukaskatts
  • stemma af bankareikninga og viðskiptamenn
  • taka skýrslur út úr kerfinu

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

færa einfalt bókhald í tölvukerfi aflað sér upplýsinga úr bókhaldskerfinu og vinna með þær túlka og greina upplýsingar úr kerfinu

Námsmat

Símat. Nemendur vinna raunhæf verkefni þar sem helstu hugtök og aðferðir eru notaðar.