Bókfærsla, Excel og tölvubókhald

Hagnýtt námskeið fyrir þá sem stefna á frekara nám eða skrifstofustörf

Markmið:

Að námskeiðinu loknu eiga nemendur að:

  • Þekkja tilgang og helstu grunnatriði bókhalds
  • Þekkja grunnatriði í fjárhags-, viðskiptamanna- og launabókhaldi
  • Kunna grunnatriði í Excel forritinu og geta unnið með bókhald í Excel
  • Geta stofnað fyrirtæki og fært dagbækur í DK tölvubókhaldskerfinu.
  • Kunna að búa til nýja bókhaldslykla
  • Vera fær um að stemma af reikninga og gert upp fyrirtæki í árslok í formi ársreiknings.

Markhópur:

Þátttakendur læra færslu bókhalds frá grunni og því
ekki gert ráð fyrir forþekkingu. Námskeiðið nýtist
einnig þeim sem hafa ákveðinn grunn fyrir.

Innihald:

Á þessu námskeiði er farið yfir grundvallaratriði og
hugtök í bókhaldi fyrirtækja. Virðisaukaskattur,
launabókhald, afstemmingar og uppgjör. Unnið með
Excel forritið og lögð áhersla á hagnýtingu forritsins
við vinnslu bókhalds.

Námsefni:

Vinnumappa sem nemendur fá til eignar.

Kennsluaðferð:

Innlagnir frá kennara er ný kennsluatriði er kynnt til
sögunnar. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám
þar sem nemendur geta unnið verkefni á þeim
hraða sem hentar hverjum og einum.

Ávinningur:

Undirbúningur fyrir frekara bókhaldsnám, vinnu við
bókhald eða almenn skrifstofustörf

Lengd:

30 kennslustundir

Tímasetning:

Sjá nánar í yfirliti námskeiða

Kennari:

Halldór Örn Þorsteinsson, bókfærslu- og
stærðfræðikennari í Hringsjá og viðskiptafræðingur
MSc.