Félagsráðgjöf

Ráðgjöf við nemendur í náms- og starfsendurhæfingu

Félagsráðgjafi Hringsjár sér um gerð endurhæfingaráætlana, sér í lagi í tengslum við umsóknir um endurhæfingarlífeyri til Tryggingarstofnunar ríkisins. Félagsráðgjafi sinnir einnig eftirfylgni við útskrifaða nemendur.

Félagsráðgjafi  leiðbeinir eða aðstoðar nemendur vegna úrlausna við félagsleg verkefni af ýmsum toga sem þeir glíma við á hverjum tíma.