Móttaka umsókna fyrir inntöku í Hringsjá

Umsóknarfrestur er til 15. maí 25. maí fyrir haustönn og 16. nóvember fyrir vorönn.

Panta má tíma hjá námsráðgjafa í síma 510 9380 (kl. 9:00 til 15:30) eða senda á almennt netfang Hringsjár, hringsja@hringsja.is, til að fá frekari upplýsingar og ræða málin.

Inntaka nýnema

Inntökuferli við Hringsjá er þannig:

 1. Umsókn
  Umsækjandi sækir sjálfur um skólavist með því að fylla út umsókn. Greinargerð umsækjanda um persónulegar aðstæður og hvata fyrir námi hefur áhrif á inntöku í skólann. Mest um vert er að umsækjandi hafi áhuga fyrir því að læra og treysti sér í fullt nám.
 2. Fullt nám
  Fullt nám við Hringsjá er almennt 3 annir. Almennt er ekki unnt að verða við umsóknum frá nemendum sem áður hafa lokið fullu námi frá Hringsjá.
 3. Tilvísun
  Með umsókn verður að fylgja tilvísun/meðmæli frá viðurkenndum tilvísunaraðila (skv. gildandi þjónustusamningi), s.s. Tryggingastofnun ríkisins (endurhæfingarmatsteyminu), velferðarþjónustu sveitarfélags, Vinnumálastofnun, heilsugæslu eða öðrum sérfræðingum. Tilvísunin styður umsóknina og veitir jafnframt upplýsingar um heilsufarssögu viðkomandi.
 4. Viðtöl
  Umsækjandi styður umsókn sína um skólavist með viðtali við námsráðgjafa eða skólastjóra þar sem rætt er um markmiðið með náminu, og hvort Hringsjá henti þeim markmiðum sem viðkomandi hefur.
 5. Námskeið
  Umsækjandi skal almennt áður hafa lokið a.m.k. 1 námskeiði hjá Hringsjá. Virkni og þátttaka á námskeiðum hefur áhrif á það hvort umsækjandi hlýtur skólavist. Við lok hvers námskeiðs fyllir kennari út matsblað þar sem hann metur hvort hann telur að nemandi sé tilbúinn til að fara í fullt nám. Þá er sérstaklega horft til mætinga á námskeiðin og áhuga og virkni í tímum.
 6. Mat á umsókn
  Umsóknir um fulla skólavist eru öllu jöfnu metnar af forstöðumanni og námsráðgjafa Hringsjár. Inntaka nemenda veltur á því hversu margar umsóknir berast hverju sinni, en heildarfjöldi nemenda við skólann hverju sinni er allt að 60 nemendur. Við mat á umsóknum er horft til ofangreindra þátta. Öllum umsóknum er svarað skriflega. Ef um er að ræða undantekningu á einhverjum ofangreindra þátta varðandi umsókn, getur afgreiðsla umsóknar verið borin fyrir stjórn Hringsjár. Ef umsækjandi er ósáttur við afgreiðslu umsóknar sinnar getur hann vísað máli sínu til stjórnar Hringsjár. Erindið skal vera skriflegt, og verður í framhaldinu tekið fyrir af stjórninni.

Efnisgjöld

Efnisgjöld á 1. önn eru kr. 27.000, en kr. 17.000 á 2. og 3. önn. Efnisgjöldin greiðast við upphaf náms á hverri önn.

Eyðublöð

Umsóknareyðublað er hægt að fá á skrifstofu Hringsjár, Hátúni 10d, eða sækja hér með því að smella á myndina hér fyrir neðan.

Umsókn (pdf skjal)

Tilvísunareyðublað
Með umsókn þarf almennt að fylgja með tilvísun frá þar til bærum aðila. Eyðublað fyrir tilvísendur er í tenglum hér fyrir neðan.

Tilvísun (pdf skjal)

Tilvísun (Word skjal)